ปฏิทินการศึกษาประจำปี

วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด รายละเอียดและเอกสารแนบ
ศ. 1 พ.ย. 62 - ศ. 1 พ.ย. 62 กิจกรรมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น
ส. 9 พ.ย. 62 - ส. 9 พ.ย. 62 แจกผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 อ.-ม.
จ. 11 พ.ย. 62 - อ. 12 พ.ย. 62 กิจกรรมบูรณาการยี่เป็งทุกระดับชั้น
พฤ. 14 พ.ย. 62 - พฤ. 14 พ.ย. 62 นักศึกษาคณะนิสิตดุษฏีบัณฑิต จำนวน 12 คน จาก ม.จุฬา ฯ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
พฤ. 21 พ.ย. 62 - ส. 23 พ.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเหล่าอากาศ ระดับ สามัญ-สามัญรุน่ใหญ่ ของนร. ป.4-ม.3
ศ. 29 พ.ย. 62 - ศ. 29 พ.ย. 62 จัดสอบธรรมศึกษา ที่โรงเรียน 2562 ระดับชั้น ป.4 - ม.3
ส. 30 พ.ย. 62 - ส. 30 พ.ย. 62 ตันแทนนักเรียน ป.-ม. ร่วมสอบโครงการตอบปัญหาธรรมศึกษา ครั้งที่ 89 รอบชิงชนะเลิศ ที่โรงเรียนพิงครัตน์