• 1 พ.ย. 62 - 1 พ.ย. 62 กิจกรรมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น
  • 9 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 แจกผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 อ.-ม.
  • 11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 กิจกรรมบูรณาการยี่เป็งทุกระดับชั้น
  • 14 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 นักศึกษาคณะนิสิตดุษฏีบัณฑิต จำนวน 12 คน จาก ม.จุฬา ฯ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
  • 21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเหล่าอากาศ ระดับ สามัญ-สามัญรุน่ใหญ่ ของนร. ป.4-ม.3
  • 29 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 จัดสอบธรรมศึกษา ที่โรงเรียน 2562 ระดับชั้น ป.4 - ม.3
  • 30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 ตันแทนนักเรียน ป.-ม. ร่วมสอบโครงการตอบปัญหาธรรมศึกษา ครั้งที่ 89 รอบชิงชนะเลิศ ที่โรงเรียนพิงครัตน์
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกรายการถวายพระพร วันแม่ฯ 2562 13 ตุลาคม 2562
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรฯ วันแม่ 2561 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุดบทซอถวายพระพร 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลัง ณ บัดนาว 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงฟ้อนประยุกต์ สามโห่ สามซ่า 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ได้เวลาแปลงร่าง...น้องๆๆกำลังแปลงร่าง..เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 4 ตุลาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การประกวดร้องเพลงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) 9 สิงหาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกวดตีกลองจัยยะ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ Lanna Expo 2017 11 กรกฎาคม 2560
+ ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ วันที่
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เต้นเปิดโครงการขยะรีไซเคิล 2558 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] อัญเชิญพระบรมฯ จาก ข.ส. สู่ค่ายลูกเสือชั่วคราว มทบ 33 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประมวลภาพกิจกรรม 2557 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เดินขบวนงานไม้ดอกไม้ประดับ 7/2/2558 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ซอถวายพระพรวันพ่อ 2557 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประกวดกลองตึงโหน่ง โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประกวดเต้นคุณพ่อจำเป็น ขาลสุวรรณ 2013 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เพลงประจำโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ [5 มิถุนายน 2558]
[ กฏกติกาการใช้งานเว็บบอร์ด ] แจ้งกติกาการใช้งานเว็บไซต์ [20 สิงหาคม 2557]