• 2 ม.ค. 62 - 2 ม.ค. 62 เปิดเรียนตามปกติหลังวันหยุดปีใหม่
 • 11 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กภายในโรงเรียน
 • 12 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก นอกสถานที่
 • 16 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 โรงเรียนปิด วันครู
 • 21 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 ป.6 ม.3 ติวเข้มก่อนสอบโอเนต
 • 24 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 ตัวแทนนักเรียน ม.1 เข้ารับความรู้เรื่องทันตสุขภาพ
 • 2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62 ม.3 เข้าสอบโอเนตที่โรงเรียนจิตวิทยา
 • 2 ก.พ. 62 - 2 ก.พ. 62 ป.6 เข้าสอบโอเนต ที่โรงเรียนจิตวิทยา
 • 10 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 วันการศึกษาเอกชน
 • 11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 ป.1 ทดสอบความสามารถในการอ่าน
 • 16 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 กีฬาพื้นเมืองเกมส์ อ.1-อ.3
 • 20 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง และมอบดาว
 • 22 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 เปิดบ้านวิชาการ ตลาดนัดฯ และการเรียนรู้ภูมิปัญญาคนเมือง
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรฯ วันแม่ 2561 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เทปบันทึกการแสดงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุดบทซอถวายพระพร 11 กันยายน 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลัง ณ บัดนาว 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงฟ้อนประยุกต์ สามโห่ สามซ่า 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การแสดงเต้นประกอบเพลง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ 8 มกราคม 2561
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ได้เวลาแปลงร่าง...น้องๆๆกำลังแปลงร่าง..เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 4 ตุลาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การประกวดร้องเพลงในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) 9 สิงหาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ประกวดตีกลองจัยยะ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ Lanna Expo 2017 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การประกวดตีกลองสะบัดชัย โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ Lanna Expo 2017 11 กรกฎาคม 2560
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ฟ้อนเมืองในงาน Lanna Expo 2017 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 11 กรกฎาคม 2560
+ ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อ วันที่
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] Rugby School Thailand [8 เมษายน 2561]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] Rugby School Thailand [18 ธันวาคม 2560]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เรียนต่อโทอังกฤษด้วยงบไม่เกินหนึ่งล้านบาท [18 ธันวาคม 2560]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เรียนต่อโทอังกฤษด้วยงบไม่เกินหนึ่งล้านบาท [18 ธันวาคม 2560]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เต้นเปิดโครงการขยะรีไซเคิล 2558 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] อัญเชิญพระบรมฯ จาก ข.ส. สู่ค่ายลูกเสือชั่วคราว มทบ 33 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประมวลภาพกิจกรรม 2557 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] เดินขบวนงานไม้ดอกไม้ประดับ 7/2/2558 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ซอถวายพระพรวันพ่อ 2557 [5 มิถุนายน 2558]
[ ประกาศข่าวทั่วไป ] ประกวดกลองตึงโหน่ง โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ [5 มิถุนายน 2558]